Mani favorīti Mani salīdzinājumi Manas saglabātās meklēšanas Mazumtirgotāja atrašana

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

VIETNES NOTEIKUMI

Pieslēdzoties Lexus vietnei un izmantojot to, Jūs piekrītat šiem noteikumiem bez jebkādiem izņēmumiem vai ierobežojumiem. Uz Lexus interneta vietnes izmantošanu attiecas šie noteikumi, kā arī visi piemērojamie likumi.

Autortiesības © Toyota Motor Europe („TME")

SATURS

Lexus interneta vietne satur informāciju par Lexus produktiem un reklāmas akcijām. Šajā vietnē aprakstītie Lexus produkti tiek piedāvāti pārdošanā vienīgi Eiropā, un šajā vietnē aprakstītās reklāmas akcijas ir spēkā vienīgi tajā valstīs, kas īpaši norādītas konkrētā reklāmas akcijā.

Šajā vietnē ietvertā informācija paredzēta vienīgi informatīviem nolūkiem. Šo vietni nedrīkst izmantot un uztvert kā aizvietojumu tai informācijai, ko varat saņemt no pilnvarotas Lexus pārstāvniecības vai servisa.

Šeit ietvertā informācija sagatavota pēc iespējas saprotamā veidā. TME saglabā tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas informācijā par modeļiem, aprīkojumu, specifikācijām un pieejamību.

LEXUS PRODUKTU CENAS

Cenu informācija, kas sniegta Lexus interneta vietnē, ir vienīgi informatīva un nav uzskatāma par Lexus produktu pārdošanas piedāvājumu. Minētās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, un reālās cenas, ko piedāvā pilnvarotās Lexus pārstāvniecības, var būt atšķirīgas. Iegādājoties ikvienu Lexus produktu, ir jāņem vērā individuālā pārdošanas līguma noteikumi.

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 IZMEŠI

Degvielas patēriņš un CO2 vērtības, kas minētas šajā interneta vietnē, tiek noteiktas kontrolētā vidē saskaņā ar Direktīvas 80/1268/EEK prasībām, ieskaitot tās grozījumus, par pamatu ņemot pamata ražošanas modeli. Lai iegūtu sīkāku informāciju vai ja vēlaties iegādāties pamata ražošanas modeli, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto Lexus pārstāvniecību. Jūsu automobiļa degvielas patēriņš un CO2 rādītāji var atšķirties no aprēķinātajiem. Degvielas patēriņu un CO2 izmešu līmeni ietekmē braukšanas stils, kā arī citi faktori (ceļa apstākļi, satiksmes apstākļi, automobiļa stāvoklis, uzstādītais aprīkojums, krava, pasažieru skaits u. c.).

SĪKDATŅU TEHNOLOĢIJAS IZMANTOŠANA

TME izmanto sīkdatņu tehnoloģiju, kas ļauj TME izsekot līdzi darbībām, ko Jūs veicat Lexus vietnē. Tā palīdz TME reģistrēt lietotāju aktivitātes Lexus vietnē un novērtēt un uzlabot Lexus vietni, lai padarītu to Jums vēl noderīgāku. TME ar šīs tehnoloģijas palīdzību nereģistrē informāciju par individuāliem lietotājiem, tādēļ konkrēti par Jums netiks saglabāta un izmantota pilnīgi nekāda informācija. Lūdzu, ievērojiet, ka Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā neapstiprina sīkdatnes vai brīdina Jūs gadījumā, ja sīkdatnes tiek sūtītas. Lai saņemtu sīkāku informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, lūdzu, apmeklējiet mūsu sīkdatņu lapu šeit.

PERSONĪGIE DATI/LIETOTĀJA IEVADĪTĀ INFORMĀCIJA

Jebkurus personīgos datus, ko sniegsiet TME Lexus interneta vietnē, izmantos vienīgi TME, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti. TME rūpējas par to, lai nodrošinātu personīgo datu ievades, nosūtīšanas un uzglabāšanas drošību atbilstoši šo datu saturam. TME neizmanto personīgos datus nepieprasītu ziņojumu vai informācijas sūtīšanai, kā arī nenodod un nepārdod šādus datus nevienai trešajai personai bez rakstiskas atļaujas.

Kaut arī TME neuzrauga un nepārbauda informāciju, ko Lexus vietnē ievada lietotāji, un neuzņemas nekādu atbildību par tās saturu, tomēr TME saglabā tiesības regulāri pārbaudīt lietotāju ievadīto informāciju un dzēst šādu informāciju no interneta vietnes, nenorādot iemeslus.

AUTORTIESĪBU ATRUNA

Viss šīs vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām. Šajās vietnēs esošā informācija, teksts, attēli vai grafiki ir izmantojami tikai personīgos, nekomerciālos nolūkos, un tos ir aizliegts pilnībā vai daļēji reproducēt, mainīt, pārraidīt, licencēt vai publicēt jebkādos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas TME atļaujas.

PREČU ZĪMES

Visas preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes, kas ir redzamas šajā interneta vietnē, ir Toyota Motor Corporation of Japan, TME vai trešo personu īpašums. Jūs nedrīkstat lietot, lejupielādēt, kopēt vai izplatīt tās jebkādā veidā bez Toyota Motor Corporation, TME vai attiecīgās trešās personas rakstiskas atļaujas.

HIPERSAITES

Lexus vietne var saturēt hiperteksta saites uz citām interneta vietnēm, kuru darbība ir pilnīgi neatkarīga. TME neuzņemas atbildību par tādas informācijas precizitāti, pilnību vai autentiskumu, kura atrodama, izmantojot šādas hiperteksta saites vai citas interneta vietnes, un Jūs izmantojat ar Lexus vietni saistītās interneta vietnes uz savu atbildību.

ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS PAR INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI

Kaut arī TME dara visu iespējamo, lai nodrošinātu šajā vietnē esošās informācijas pareizību, tomēr nav iespējams garantēt tās precizitāti, un TME neuzņemas atbildību par šajā vietnē esošās informācijas precizitāti, pilnību vai autentiskumu. Šī vietne un visa tajā ietvertā informācija un materiāli tiek piedāvāti tādā veidā, kādā tie ir, nesniedzot nekādas tiešas vai netiešas garantijas.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Ar šo TME īpaši atsakās no atbildības par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kas radušies jebkādā saistībā ar šīs Lexus interneta vietnes lietošanu, ieskaitot arī zaudējumus vai kaitējumu, ko izraisījuši vīrusi, kas ietekmē datora vai citu iekārtu darbību, kā arī Lexus interneta vietnē iegūtās informācijas uzticamību.

VIETNES NOTEIKUMU IZMAIŅAS

TME saglabā tiesības atjaunināt vietnes noteikumus jebkurā brīdī, kad tas uzņēmumam ir nepieciešams, tādēļ mēs aicinām Jūs regulāri apmeklēt šo vietni, lai iepazītos ar jaunāko informāciju.

Lexus LogoLexus Logo
Lexus LogoLexus Logo